islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

SU203: Temel İstatistik

Ders kitabı A.G. Elbek, E. Oktay, H. Saygı, "Su Ürünlerinde Temel İstatistik", 6. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları, 2010
Kaynak kitaplar
  • A. Akgül, "Tıbbi Araştırmalarda İstatiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları", 2. baskı, 2003
  • Z. Aktürk, H. Acemoğlu, "Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri", 2010
  • Internet
Grading Ara sınav (40%), Ödevler (20%) ve Yılsonu sınavı (40%)
Bu web sayfasından özgürce beni eleştirebilirsiniz :)
Ek dosyalar
Contents
Hafta İçerik Dosyalar
#1 Temel Kavramlar Sunum ve Ödev
#2 Tanımlar: Karakter, Faktör, Veriler, Veri Toplama Sunum
#3 Frekans Dağılımı Sunum
#4 Merkez Eğilim Ölçüleri Sunum
#5 Yaygınlık Ölçüleri Sunum
#6 Oran, Yüzde, İndeksler Sunum
#7 Ara sınav #1 henüz yok
#8 Olasılık henüz yok
#9 Dağılımlar henüz yok
#10 Ara sınav #2 henüz yok
#11 Önemlilik Testleri henüz yok
#12 Regresyon ve Korelasyon henüz yok
#13 Araştırma Tasarımı henüz yok
#14 Öğrenci proje sunumları henüz yok