islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

My Theses

Philosophy of Doctorate, A Detailed Analysis of the Effects of Various Combinations of Heart Rate Variability Indices in Congestive Heart Failure, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylul University, 2009. PDF
Master of Science, Computer Software for Simulating Digital Electronics Experiments (PC Bilgisayarlarında Sayısal Elektronik Deney Seti Simülasyonu), Department of Electronic Communication Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Suleyman Demirel University, 1996. PDF
Bachelor of Science, PLC Software Package for PCs (PC Bilgisayarlarında PLC Simülatörü), Department of Electrical and Electronics Engineering, Engineering Faculty, Anadolu University, 1993.

Supervised Theses

PhD Theses

2. Ebru SAYILGAN, Evaluating Steady-State Visually-Evoked Potentials Using Ensemble Learning Methods (Durağan Hal Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Topluluk Öğrenmesi Yöntemleriyle Değerlendirilmesi), Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2020, (The co-advisor is Asst. Prof. Dr. Yilmaz Kemal Yuce (ALKU)).
1. Ali NARIN, Prediction of Onset Time of Paroxysmal Atrial Fibrillation using Heart Rate Variability and Artificial Intelligence Methods (Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Başlangıç Zamanının Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ve Yapay Zeka Yöntemleriyle Önceden Kestirimi), Philosophy of Doctorate, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Zonguldak Bulent Ecevit University, 2018, (The principal advisor is Prof. Dr. Mahmut Özer (BEUN)).

MSc Theses

12. Gizem Kubra YAMAN, Classification of Six Different Hand Movements from Electromyography Signals Using Artificial Intelligence Methods (Elektromyografi Sinyallerinden Altı Farklı El Hareketinin Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Sınıflandırılması), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Zonguldak Bulent Ecevit University, 2020, (The principal advisor is Asst. Prof. Dr. Rukiye Uzun Arslan (BEUN)).
11. Amanullah ZAMANI, Investigation of Time-dependent Behavior of Reinforced Concrete Buildings (Betonarme Binaların Zamana Bağlı Davranışlarının İncelenmesi), Master of Science, Department of Civil Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2020 (The principal advisor is Asst. Prof. Dr. Mutlu Secer (IKCU)).
10. Onur Doganay CAGATAY, Design of Ardunio Shield to Record Real-Time Electrocardiography Signals (Elektrokardiyografi Sinyallerinin Gerçek Zamanlı Kaydı İçin Elektronik Filtreli Ardunio Eklentisi Tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2019.
9. Jamala AFANDI, EOG-Controlled Omni-Directional Wheelchair (EOG Kontrollü Çok Yönlü Tekerlekli Sandalye), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2019.
8. Mualla TOKSAN SAKARYA, Use of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Deciding Wart Treatment Method (Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağlarının Siğil Tedavisi Yöntemi Seçiminde Kullanımı), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Zonguldak Bulent Ecevit University, 2019 (The principal advisor is Asst. Prof. Dr. Rukiye Uzun (BEUN)).
7. Samet CIKLACANDIR, Biomechanics of Acetabular Fractures with Low Energy Trauma via Finite Element Modeling and Analysis (Düşük Enerji Travmalı Acetabular Kırıklarının Sonlu Elemanlar Modeli ve Analizi), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2019 (The co-advisor is Asst. Prof. Dr. Senay Mihcin (IKCU)).
6. Mehmet Hakan SELEK, Incubator Monitoring System for Newborn Infants using Raspberry PI (Raspberry Pi kullanılarak Bebek Kuvözü İzleme Sistemi Geliştirilmesi), Master of Science, Department of Computer Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2018.
5. Hafsa Elif OZCIFTCI, Design of Web-Based Monitoring System for Diabetics (Web Tabanlı Diyabetli Birey İzlem Sistemi Geliştirilmesi), Master of Science, Department of Computer Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2018.
4. Alpman MANALP, Desigining an alternative computer x-ray imaging device using components from consumer electronics (Tüketici elektroniği bileşenleri kullanılarak alternatif bir bilgisayar tabanlı x-ışını görüntüleme cihazı tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2017.
3. Yigit Omer UZUN, Audiometer device design with integration of different sources (Farklı kaynaklara entegre olabilen odyometri cihazı tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2016.
2. Ali NARIN, Diagnosing the patients with congestiveheart failure usinf multi-stage classifier techniques (Çoklu sınıflandırıcı sistemleri ile konjestif kalp yetmezliği teşhisi), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Zonguldak Bulent Ecevit University, 2013 (The principal advisor is Prof. Dr. Mahmut Özer (BEUN)).
1. Ugur OZTURK, Decreasing the elapsed time of nearest neighbor classifier in diagnosing the patients with congestive heart failure using data reduction techniques (Konjestif kalp yetmezliği hastalarının teşhisinde veri azaltma yöntemleri kullanılarak en yakın komşu sınıflandırıcı çalışma süresinin kısaltılması), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Zonguldak Bulent Ecevit University, 2012.

Ongoing Theses

PhD Theses

7. Murat SURUCU, Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation Using Normalized Heart Rate Variability (Normalize Edilmiş Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Tespiti), Philosophy of Doctorate, Department of Electrical-Electronic and Computer Engineering, The Institute of Science, Duzce University, started by 2017, (The principal advisor is Prof. Dr. Resul Kara (DUZCE)).
6. Samet CIKLACANDIR, 3D Finite Element Analysis of the Effects of Different Rapid Maxillary Expansion Appliances on the Craniofacial Skeleton (Farklı Hızlı Maksiller Genişletme Apareylerinin Kraniyofasiyal Iskelet Üzerindeki Etkilerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi), Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019.
5. Soner SEZGIN, 3D LIDAR Based Fall Detection System (3D LIDAR Tabanlı Düşme Algılama Sistemi), Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019.
4. Safa SADAGHIYANFAM, Not determined yet, Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019.
3. Bartu YESILKAYA, Not determined yet, Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2020.
2. Murside DEGIRMENCI, Not determined yet, Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019.
1. Esra Meltem KOC, Design of Decision Support System to Determine the Stage of Breast Cancer from Mammography Images (Mamografi Görüntülerinden Meme Kanseri Evresinin Belirlenmesi için Karar Destek Sistemi Tasarımı), Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2020.

MSc Theses

6. Busra YASAR, The Design, Manufacturing and Applications of a Novel LED-Based Phototherapy Device, Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019, (The principal advisor is Assist. Prof. Dr. Nermin TOPALOGLU AVSAR (IKCU)), started by 2018.
5. Emre CANCIOGLU, Fault Detection and Diagnosis on Process Control Systems Based on Machine Learning, Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019, (The principal advisor is Assoc. Prof. Dr. Savas Sahin (IKCU)).
4. Saadet Sena EGELI, Design of Pyroelectrical Crystal Based X-Ray Generator for Denstistry Apllications (Dişçilik Uygulamaları İçin Payroelektrik Kristal Tabanlı X-Işını Üreteci Tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2019.
3. Onuralp ARSLAN, Not determined yet, Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2020.
2. Arda SARPAY, Not determined yet, Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2020.
1. Vahit Arda URAL, Not determined yet, Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2020.