islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

My Theses

Philosophy of Doctorate, A Detailed Analysis of the Effects of Various Combinations of Heart Rate Variability Indices in Congestive Heart Failure, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylul University, 2009. PDF
Master of Science, Computer Software for Simulating Digital Electronics Experiments (PC Bilgisayarlarında Sayısal Elektronik Deney Seti Simülasyonu), Department of Electronic Communication Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Suleyman Demirel University, 1996. PDF
Bachelor of Science, PLC Software Package for PCs (PC Bilgisayarlarında PLC Simülatörü), Department of Electrical and Electronics Engineering, Engineering Faculty, Anadolu University, 1993.

Supervised Theses

PhD Theses

1. Ali NARİN, Prediction of Onset Time of Paroxysmal Atrial Fibrillation using Heart Rate Variability and Artificial Intelligence Methods (Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Başlangıç Zamanının Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ve Yapay Zeka Yöntemleriyle Önceden Kestirimi), Philosophy of Doctorate, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Bulent Ecevit University, 2018, (The principal advisor is Prof. Dr. Mahmut Özer).

MSc Theses

6. Mehmet Hakan SELEK, Incubator Monitoring System for Newborn Infants using Raspberry PI (Raspberry Pi kullanılarak Bebek Kuvözü İzleme Sistemi Geliştirilmesi), Master of Science, Department of Computer Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2018.
5. Elif Hafsa ÖZÇİFTÇİ, Design of Web-Based Monitoring System for Diabetics (Web Tabanlı Diyabetli Birey İzlem Sistemi Geliştirilmesi), Master of Science, Department of Computer Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2018.
4. Alpman MANALP, Desigining an alternative computer x-ray imaging device using components from consumer electronics (Tüketici elektroniği bileşenleri kullanılarak alternatif bir bilgisayar tabanlı x-ışını görüntüleme cihazı tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2017.
3. Yigit Omer UZUN, Audiometer device design with integration of different sources (Farklı kaynaklara entegre olabilen odyometri cihazı tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, 2016. PDF
2. Ali NARIN, Diagnosing the patients with congestiveheart failure usinf multi-stage classifier techniques (Çoklu sınıflandırıcı sistemleri ile konjestif kalp yetmezliği teşhisi), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Bulent Ecevit University, 2013 (The principal advisor is Prof. Dr. Mahmut Özer). PDF
1. Ugur OZTURK, Decreasing the elapsed time of nearest neighbor classifier in diagnosing the patients with congestive heart failure using data reduction techniques (Konjestif kalp yetmezliği hastalarının teşhisinde veri azaltma yöntemleri kullanılarak en yakın komşu sınıflandırıcı çalışma süresinin kısaltılması), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Bulent Ecevit University, 2012. PDF

Ongoing Theses

PhD Theses

1. Ebru SAYILGAN, Development and Adaptation of Teleoperation on Rehabilitation Robotics (Rehabilitasyon Robotiğine Uzaktan Çalıştırmanın Geliştirilmesi ve Uyarlanması), Philosophy of Doctorate, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2016.

MSc Theses

5. Mualla TOKSAN, Use of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Deciding Wart Treatment Method (Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağlarının Siğil Tedavisi Yöntemi Seçiminde Kullanımı), Master of Science, Department of Electrical and Electronics Engineering, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Bulent Ecevit University, started by 2016, (The principal advisor is Asst. Prof. Dr. Rukiye Uzun).
4. Onur Doğanay ÇAĞATAY, Design of Ardunio Shield to Record Real-Time Electrocardiography Signals (Elektrokardiyografi Sinyallerinin Gerçek Zamanlı Kaydı İçin Elektronik Filtreli Ardunıo Eklentisi Tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2016.
3. Jamala AFANDI, Usability Analysis for Medical Devices (Tıbbi Cihazlarda Kullanılabilirlik Analizi), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2016, (The co-advisor is Asst. Prof. Dr. Yılmaz Kemal Yüce).
2. Ali Can TURHAN, Design Of Mechanically-Braked Toe Finger For Lower Extremity Prosthesis (Alt Ekstremite Protezler İçin Mekanik Frenli Ayak Parmağı Tasarımı), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2015.
1. Barış ÜNLÜ, EOG-controlled holonomic omni-directional wheelchair (EOG kontrollü holonomik çok yönlü tekerlekli sandalye), Master of Science, Department of Biomedical Technologies, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir Katip Celebi University, started by 2014, (The co-advisor is Asst. Prof. Dr. Rukiye Uzun).