islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

National Journals

4. Narin, A., Isler, Y., Ozer, M., Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması (Comparison Of The Effects Of Cross Validation Methods On Determining Performances Of Classifiers Used In Diagnosing Congestive Heart Failure), Dokuz Eylul Universitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 16(3): 1-8, 2014. PDF
3. Selek, M.B., Isler, Y., and Colak, M., Fotovoltaik Sistemlerin Denetlenmesi İçin Yeni Bir Kontrol Kartı ve Bilgisayar Yazılımı (A New Control Circuit and Computer Software to Control Photovoltaic Systems), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 14(2), 161-168, 2008.PDF.
2. Isler, Y., Ekmekci, N.H., and Ozer, M., Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 12(1), 97-104, April 2006.PDF.
1. Ozer, M. and Isler, Y., A New Computer Software for Simulation of Neurons, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 10(1), 1-8, January 2004, in English.PDF.