islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

National Journals

12. E. Sayilgan, O. Karabiber Cura, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Arrhythmia Classification Using Fuzzy C- Means Clustering, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, SUBMITTED, 2019.
11. R. Uzun, Y. Isler, and M. Toksan, Prediction of the Success of Wart Treatment Methods, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), ACCEPTED, 2019.
10. Y. Isler and A. Manalp, Infrared-Based Device for Measuring the Source to Skin Distance in Radiotherapy, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), ACCEPTED, 2019.
9. Y. Isler and O. Isler, Çok Fonksiyonlu Protez El Hareketleri İçin Uzman Sistem Tasarımı (Design of Expert Systems Using Surface EMG Signal for Movements of Multi-Function Prosthetic Hand), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), ACCEPTED, 2018.
8. Y. Isler, S.S. Egeli, and A. Manalp, Investigating New-Age Pyroelectric Radiographic X-Ray Generators, (Review), Natural and Engineering Sciences, 4(2): 125-132, 2019. PDF.
7. R. Uzun, M. Toksan, and Y. Isler, WEKA Yazılım Paketinin Siğil Tedavi Yöntemlerinin Başarısının Tahmininde Kullanımı (Use of WEKA Software Package to Predict the Success of Wart Treatment Methods), Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 699-708, 2019. PDF.
6. Y. Isler, L.T. Olcuoglu, and M. Yeniad, Data Security and Privacy Issues of Implantable Medical Devices, (Review), Natural and Engineering Sciences, 3(3): 12-22, 2018. PDF.
5. A. Narin, Y. Isler, M. Ozer, Prediction of PAF Attacks Using Time-Domain Measures of Heart Rate Variability (Kalp Hızı Değişkenliği Zaman Alanı Ölçümleri Kullanarak PAF Atağının Tahmini), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 8(2): 536-542, 2018. PDF.
4. A. Narin, Y. Isler, M. Ozer, Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması (Comparison Of The Effects Of Cross Validation Methods On Determining Performances Of Classifiers Used In Diagnosing Congestive Heart Failure), Dokuz Eylul Universitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 16(3): 1-8, 2014. PDF.
3. M.B. Selek, Y. Isler, and M. Colak, Fotovoltaik Sistemlerin Denetlenmesi İçin Yeni Bir Kontrol Kartı ve Bilgisayar Yazılımı (A New Control Circuit and Computer Software to Control Photovoltaic Systems), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 14(2), 161-168, 2008.PDF.
2. Y. Isler, N.H. Ekmekci, and M. Ozer, Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 12(1), 97-104, April 2006.PDF.
1. M. Ozer and Y. Isler, A New Computer Software for Simulation of Neurons, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Engineering Faculty, Journal of Engineering Sciences), 10(1), 1-8, January 2004, in English.PDF.