islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

National Journals

19. S. Ciklacandir, G. Gokce Kara, and Y. Isler, Investigation of Different Miniscrew Head Designs by Finite Element Analysis, Turkish Journal of Orthodontics, ACCEPTED, 2024.
18. E. Yucel, Y. Isler, Y. Kutlu, Autonomous Vehicle License Plate Detection and Identification System Based on Three-Stage Deep Learning, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), SUBMITTED, 2024.
17. M. Surucu, Y. Isler, R. Kara, The Effect of Heart Rate and Feature Normalization Methods to Diagnose Paroxysmal Atrial Fibrillation Using 30-Minute Heart Rate Variability Analysis, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 13(1): 191-204, 2023. DOI
16. S. Ciklacandir, and Y. Isler, A Cost-Effective Solution for Real-Time Measurement of Human Joint Angles, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 12(2): 119-133, 2022. DOI
15. Y.K. Yuce, A. Coban, S. Inanir, Y. Isler, CabApp: Design Your Journey Correctly (CapApp: Taksi Yolculuğunuzu Doğru Tasarlayın), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology), Ejosat Özel Sayı 2021 (RDCONF): 602-615, 2021. DOI
14. Y.K. Yuce, A. Coban, S. Inanir, Y. Isler, Process Models in Mobile Applications Developed for Cab Journey: Deficiencies in Passenger Control and a New Model Suggestion (Taksi Yolculuğu İçin Geliştirilmiş Mobil Uygulamalarda Süreç Modelleri: Yolcu Hakimiyeti Açısından Eksikler ve Yeni Bir Model Önerisi), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology), Ejosat Özel Sayı 2021 (RDCONF): 403-413, 2021. DOI
13. Y. Isler, A. Manalp, and S.S. Egeli, Tüketici Elektroniği Bileşenleri Kullanarak Alternatif Bir Raspberry Pi Tabanlı X-Işını Görüntüleme Cihazı Tasarımı (An Alternative Design of X-Ray Imaging Device based on Raspberry Pi with Consumer Electronic Components), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 11(2): 108-113, 2021.
12. E. Cancioglu, S. Sahin, Y. Isler, Poincare Çizimi Ölçümlerinden Topluluk Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Proses Kontrol Sistemlerinde Arıza Tespit ve Teşhisi (Fault Detection and Diagnosis on Process Control Systems Using Ensemble Learning Algorithms from Poincare Plot Measures), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (European Journal of Science and Technology), Ejosat Özel Sayı 2021 (HORA): 30-34, 2021. DOI
11. E. Sayilgan, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Determining Gaze Information from Steady-State Visually-Evoked Potentials (Durağan Durum Görsel Uyaran Potansiyellerinden Bakış Bilgilerini Çıkarma), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 10(2): 151-157, 2020. PDF
10. E. Sayilgan, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Durağan Durum Görsel Uyaran Potansiyellerinden Fourier Dönüşümü ile Üç Farklı Komutun Kestirimi (Estimation of Three Distinct Commands Using Fourier Transform of Steady-State Visual-Evoked Potentials), Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(4): 2337-2343, 2020. DOI
9. R. Uzun, Y. Isler, and M. Toksan, Prediction of the Success of Wart Treatment Methods, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 10(1): 44-52, 2020. DOI
8. Y. Isler and A. Manalp, Infrared-Based Device for Measuring the Source to Skin Distance in Radiotherapy, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 9(2): 269-276, 2019. DOI
7. Y. Isler and O. Isler, Çok Fonksiyonlu Protez El Hareketleri İçin Uzman Sistem Tasarımı (Design of Expert Systems Using Surface EMG Signal for Movements of Multi-Function Prosthetic Hand), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 9(2): 237-243, 2019. DOI
6. R. Uzun, M. Toksan, and Y. Isler, WEKA Yazılım Paketinin Siğil Tedavi Yöntemlerinin Başarısının Tahmininde Kullanımı (Use of WEKA Software Package to Predict the Success of Wart Treatment Methods), Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 699-708, 2019. PDF
5. A. Narin, Y. Isler, M. Ozer, Prediction of PAF Attacks Using Time-Domain Measures of Heart Rate Variability (Kalp Hızı Değişkenliği Zaman Alanı Ölçümleri Kullanarak PAF Atağının Tahmini), Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal), 8(2): 536-542, 2018. DOI
4. A. Narin, Y. Isler, M. Ozer, Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması (Comparison Of The Effects Of Cross Validation Methods On Determining Performances Of Classifiers Used In Diagnosing Congestive Heart Failure), Dokuz Eylul Universitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 16(3): 1-8, 2014. PDF
3. M.B. Selek, Y. Isler, and M. Colak, Fotovoltaik Sistemlerin Denetlenmesi İçin Yeni Bir Kontrol Kartı ve Bilgisayar Yazılımı (A New Control Circuit and Computer Software to Control Photovoltaic Systems), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences), 14(2), 161-168, 2008.PDF
2. Y. Isler, N.H. Ekmekci, and M. Ozer, Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences), 12(1), 97-104, April 2006.PDF
1. M. Ozer and Y. Isler, A New Computer Software for Simulation of Neurons, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences), 10(1), 1-8, January 2004, in English.PDF