islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

Other Publications

10. Isler, Y., Narin, A., WEKA Yazılımında k-Ortalama Algoritması Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisi (Diagnosis of the Patients with Congestive Heart Failure using k-Means Algorithm in WEKA Software), Suleyman Demirel Universitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2(4): 21-29, 2012. PDF
9. Selek, M.B., Sahin, S., Isler, Y., Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı (Grid Connected Inverter Design for the PV Powered Refrigeration Compressors), Soğutma Dünyası Dergisi (Journal of Refrigeration World), 54: 52-56, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011.
8. Selek, M.B., Sahin, S., Isler, Y., Eğitim-Üretim Modeli Yaklaşımıyla Meslek Yüksekokularının Sorunlarına Olası Çözümlerin Araştırılması (Investigating Possible Solutions based on the Education-Production Model for Problems in the Vocational High Schools), 1- Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 5(1): 36-43, 2011.PDF
7. Sahin, S., Ekren, O., Isler, Y., and Guzelis, C., Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek-Zaman Benzetimcisi Kullanarak Yapay Sinir Ağları Temelli Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi (Design and Implementation of Artificial Neural Networks Controller via a Real-Time Simulator for Variable Speed Refrigeration Systems), Mühendis ve Makina Dergisi (Engineer and Machinery Journal), 51(603): 8-15, Nisan 2010.PDF
6. Isler, Y. and Sahin, S., Lookout Yazılımı ile Araç Yıkama Sistemi Tasarımı (Car-Washing Machine Design using Lookout Software), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 3(2): 43-47, 2009.PDF.
5. Isler, Y., Kutlu, Y., Kuntalp, D., and Kuntalp, M., Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisinde Seçilen EKG Öznitelik Uzayı Genişliğinin Etkisi (The Effect of ECG Feature Space Width Used in the Diagnosis of the Patients with Heart Failure), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 3(2): 34-36, 2009.PDF.
4. Isler, Y., Selver, M.A., Kutlu, Y., Kuntalp, D.G., and Kuntalp, M., Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bünyesinde Biyomedikal Laboratuarı Kurulumu (Installation of Biomedical Laboratory in the Department of Electrical and Electronics Engineering), Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi (Pamukkale University, Journal of Academic Design), 2(3): 86-90, 2008. PDF.
3. Sahin, S., Isler, Y., and Selek, M.B., Sanal Aygıtlarla Sıvı Seviyesi ve Sıcaklık Kontrolü Deneyine Örnek Bir Uygulama (An Example Experiment In Control Of Liquid Level and Temperature Using Virtual Instruments), Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi (Celal Bayar University, Journal of Technical Sciences), 8(1), 1-10, 2007.PDF.
2. Isler, Y. and Kuntalp, M., Smoothness Priors Method Based High-Pass Filter Design, Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, 91-92, Izmir / Turkey, 21-23 Feb 2008, Turkish. PDF
1. Isler, Y. and Kuntalp, M., Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Entropi Hesaplamaları, Brain Biophysics Workshop The Caveats and Solutions, Izmir / Turkey, 9-11 May 2007, Turkish. PDF