islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

Journal Papers with indexing by other than SCI, SCI-E, and TR-INDEX

28. M. Degirmenci, E. Sayilgan, and Y. Isler, Durağan Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Uyarı Frekansını Kestirmek için Wigner-Ville Dağılım Özniteliklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Wigner-Ville Distribution Features to Estimate Steady-State Visual Evoked Potentials' Stimulation Frequency), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(2): 133-136, 2021. PDF
27. B. Yasar, and Y. Isler, N. Topaloglu Avsar, 3 Boyutlu Özgün Tasarımı ile Çok Renkli LED Tabanlı Fototerapi Cihazı Üretimi (Manufacturing Multicolor LED-Based Phototherapy Device with a Novel 3D Design), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(2): 120-124, 2021. PDF
26. E. Sayilgan, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Durağan-Durum Görsel Uyarılmış Potansiyellere Dayalı Beyin-Bilgisayar Arayüzünün Zamansal ve Frekanssal Derinliğinden Frekans Tanıma (Frequency Recognition from Temporal and Frequency Depth of the Brain-Computer Interface based on Steady-State Visual Evoked Potentials), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(1): 68-73, 2021. PDF
25. S.S. Egeli, and Y. Isler, Piroelektrik Malzemelerde Döngü Sayısı ile X Işını Enerji Seviyesi Arasındaki İlişkinin Doğrusal Regresyon Analizi ile Belirlenmesi (Determining the Relation Between the Count Number and X-Ray Energy Level in Pyroelectric Materials using Linear Regression Analysis), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(1): 58-60, 2021. PDF
24. M.B. Selek, U.A. Ciftciogullari, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Çocuklarda Diyabet Farkındalığını Sağlamak İçin Eğitici Bir Mobil Oyun Geliştirme (Developing an Educational Mobile Game to Provide Diabetes-Awareness Among Children), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(1): 20-23, 2021. PDF
23. M.B. Selek, A. Onder, and Y. Isler, Demanslı Hastalar için IoT Destekli İlaç Kutusu (IoT Supported Pill Dispenser for Patients with Dementia), Journal of Intelligent Systems with Applications, 4(1): 1-5, 2021. PDF
22. S. Pehlivan, G. Arslan, Y. Tokem, and Y. Isler, Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Uygulamaları (Virtual Reality Applications in Nursing), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(2): 122-129, 2020. PDF
21. S.S. Egeli, and Y. Isler, Dental Görüntüleme Cihazları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zekanın Kullanımı Üzerine Kısa İnceleme (Mini Review on Dental Imaging Devices and Use of Artificial Intelligence in Dentistry), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(2): 114-117, 2020. PDF
20. M.B. Selek, S. Pehlivan, and Y. Isler, Dengesiz Makine Öğrenimi Teknikleri Kullanılarak Fonokardiyografi Sinyallerinin Sınıflandırılması (Classification of Phonocardiography Signals Using Imbalanced Machine Learning Techniques), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(2): 103-106, 2020. PDF
19. M.B. Selek, S.S. Egeli, and Y. Isler, Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Hastanın Hayatta Kalım Tahmini (Patient Survival Prediction with Machine Learning Algorithms), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(2): 93-96, 2020. PDF
18. M.B. Selek, U.A. Ciftciogulları, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Developing An Educational Mobile Game To Provide Diabetes-Awareness Among Children, Journal of Artificial Intelligence with Applications, 1(1): 15-19, 2020. PDF
17. S. Pehlivan, and Y. Isler, Kalp Rahatsızlığı Riskinin Korelasyon Matrisi, Rastgele Ağaç ve Permütasyon Öznitelik Seçimi Yöntemleriyle Tespit Edilmesi (Detection of Heart Disease Risk Utilizing Correlation Matrix, Random Forest and Permutation Feature Importance Approaches), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(1): 29-34, 2020. PDF
16. E. Cancioglu, S. Sahin, and Y. Isler, Uzun-Kısa Vade Hafıza Tabanlı Kalp Ritmi Analizi ve Sınıflandırması (Heart Sounds Analysis and Classification Based on Long-Short Term Memory), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(1): 25-28, 2020. PDF
15. M.B. Selek, V.A. Uzal, and Y. Isler, Arduino Tabanlı İdrar Torbası Uyarı Sistemi Tasarımı (Arduino Based Probe Bag Alert System Design), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(1): 20-24, 2020. PDF
14. M.B. Selek, M.C. Duyar, and Y. Isler, Elektronik Stetoskop Tasarımı (Electronic Stethoscope Design), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(1): 10-16, 2020. PDF
13. S. Ciklacandir, and Y. Isler, Taşınabilir Epilepsi Nöbeti Uyarı ve Acil Müdahale Kol Bandı Tasarımı (Portable Epilepsy Seizure Warning and Emergency Response Armband Design), Journal of Intelligent Systems with Applications, 3(1): 1-5, 2020. PDF
12. M.B. Selek, B. Imamoglu, M.C. Yildirim, and Y. Isler, Kuadripleji Hastaları İçin Eog Göz Sinyali ile Cihaz Kontrolü Arabirimi (Eog-Based Device Control Interface for Patients with Quadriplegia), Journal of Intelligent Systems with Applications, 2(2): 167-171, 2019. PDF
11. M.B. Selek, A. Solmaz, E. Cetintas, K. Ugur, and Y. Isler, Klinik Uygulamalarda Kullanılması için 3B Sanallaştırıcı Entegreli Robotik Kol Tasarımı (Design of 3D Digitization Integrated Robotic Arm to Help Clinical Applications), Journal of Intelligent Systems with Applications, 2(2): 162-166, 2019. PDF
10. M.A. Dincer, H. Eser, and Y. Isler, Akıllı Sistem Uygulamaları İçin DC Motor Kontrolü Deney Seti Düzeneği Hazırlanması (Implementation of DC Motor Control Experimental Setup Platform for Intelligent System Applications), Journal of Intelligent Systems with Applications, 2(2): 119-123, 2019. PDF
9. A. Narin, Y. Isler, and M. Ozer, Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Dalgacık Dönüşüm Yöntemleriyle Erken Tahmini (Early Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation using Wavelet Transform Methods), Journal of Intelligent Systems with Applications, 2(2): 111-114, 2019. PDF
8. H. Eser, Mehmet Ali Dinçer, and Y. Isler, Kablosuz Uzaktan Kontrol İçin Platform Geliştirilmesi (Plant Implementation for Wireless Remote Control), Journal of Intelligent Systems with Applications, 2(1): 54-57, 2019. PDF
7. Y. Isler, and O. Isler, EMG Controlled 3D Printed Bionic Hand, Natural and Engineering Sciences, 4(3): 59-64, 2019. PDF
6. E. Sayilgan, Y.K. Yuce, and Y. Isler, Prediction of Evoking Frequency from Steady-State Visual Evoked Frequency, Natural and Engineering Sciences, 4(3): 91-99, 2019. PDF
5. Y. Isler, S.S. Egeli, and A. Manalp, Investigating New-Age Pyroelectric Radiographic X-Ray Generators, (Review), Natural and Engineering Sciences, 4(2): 125-132, 2019. PDF
4. Y. Isler, L.T. Olcuoglu, and M. Yeniad, Data Security and Privacy Issues of Implantable Medical Devices, (Review), Natural and Engineering Sciences, 3(3): 12-22, 2018. PDF
3. M.B. Selek, S. Sahin, Y. Isler, Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı (Grid Connected Inverter Design for the PV Powered Refrigeration Compressors), Soğutma Dünyası Dergisi (Journal of Refrigeration World), 54: 52-56, Temmuz-Ağustos-Eylül 2011. PDF
2. S. Sahin, O. Ekren, Y. Isler, and C. Guzelis, Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek-Zaman Benzetimcisi Kullanarak Yapay Sinir Ağları Temelli Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi (Design and Implementation of Artificial Neural Networks Controller via a Real-Time Simulator for Variable Speed Refrigeration Systems), Mühendis ve Makina Dergisi (Engineer and Machinery Journal), 51(603): 8-15, Nisan 2010. PDF
1. S. Sahin, Y. Isler, and M.B. Selek, Sanal Aygıtlarla Sıvı Seviyesi ve Sıcaklık Kontrolü Deneyine Örnek Bir Uygulama (An Example Experiment In Control Of Liquid Level and Temperature Using Virtual Instruments), Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi (Celal Bayar University, Journal of Technical Sciences), 8(1), 1-10, 2007. PDF