islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

NAS515: Statistical Data Analysis

Ders kitabı A. Akgül, "Tıbbi Araştırmalarda İstatiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları", 2. baskı, 2003
Kaynak kitaplar
  • A.G. Elbek, E. Oktay, H. Saygı, "Su Ürünlerinde Temel İstatistik", 6. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları, 2010
  • Z. Aktürk, H. Acemoğlu, "Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri", 2010
  • Internet
Grading Mid-term (40%), Homeworks (20%) and Final (40%)
You can freely criticize me via this web page :)
Mid-Term data file Please prepare a report in the scientific article format including the related literature to answer all the questions given in the file. Data and Questions as a Microsoft Excel File.
Contents
Weeks Contents Files
#1 Temel Kavramlar henüz yok
#2 Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Ölçüler henüz yok
#3 Tablo ve Grafik Yapım Yöntemleri henüz yok
#4 Teorik Dağılımlar
SPSS Yazılımında Temel Kavramlar
henüz yok
#5 SPSS Yazılımı Kullanımı henüz yok
#6 İki Grup İçin Önemlilik Testleri
SPSS Uygulamaları
henüz yok
#7 İkiden Fazla Grup İçin Önemlilik Testleri
SPSS Uygulamaları
henüz yok
#8 Ara sınav henüz yok
#9 Korelasyon ve Regresyon henüz yok
#10 Zaman Serileri Analizi henüz yok
#11 Biyolojik Deneylerde İstatiksel Tahmin Yöntemleri henüz yok
#12 Örnekleme ve Deney Tasarımı henüz yok
#13 Su Ürünlerinde Kullanılan Bazı Analizler
SPSS Uygulamaları
henüz yok
#14 Öğrenci proje poster ve sunumları henüz yok
Ek dosyalar
  • Henüz yok.