islerya: Welcome to my homepage
Expand All Menu Nodes Collapse all Menu Nodes

İstatistiksel Veri Analizi

Ders kitabı
  • A. Akgül, "Tıbbi Araştırmalarda İstatiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları", 2. baskı, 2003
  • U.E. EYMEN, "SPSS 22.0 ile Veri Analizi (PDF)", 1. baskı, 2007
Kaynak kitaplar
  • A.G. Elbek, E. Oktay, H. Saygı, "Su Ürünlerinde Temel İstatistik", 6. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları, 2010
  • Z. Aktürk, H. Acemoğlu, "Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri", 2010
  • Internet
İçerik
Hafta Konu Dosya
#1 Açıklama
ve Giriş
PDF Video
PDF Video
#2 Temel Kavramlar PDF Video
#3 Frekans Dağılımı, Çizelge ve Grafik Türleri PDF Video
#4 Merkezi Eğilim Ölçüleri PDF Video
#5 Yaygınlık Ölçüleri PDF Video
#6 SPSS Yazılımında Veri Girişi henüz yok
#7 SPSS Yazılımında Veri Dönüşümleri ve Seçimleri henüz yok
#8 SPSS Yazılımında Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafik Oluşturma henüz yok
#9 Tek Grup İçin Uygulanan Testler ve SPSS Uygulamaları henüz yok
#10 İki Grup İçin Uygulanan Testler ve SPSS Uygulamaları henüz yok
#11 İkiden Fazla Grup İçin Uygulanan Testler ve SPSS Uygulamaları henüz yok
#12 Korelasyon ve SPSS Uygulamaları henüz yok
#13 Regresyon ve SPSS Uygulamaları henüz yok
#14 Zaman Serilerinde En Küçük Kareler Yöntemiyle Regresyon henüz yok
#15 Biyomedikal Mühendisliği İstatiksel Veri Analizi Örnekleri henüz yok
#16 Kendi tez konunuzla ilgili bu derste öğrendiklerinizin bir uygulaması sunumu Bu konferansın formatında çalışmanızın raporunu hazırlayın
Ek dosyalar
  • Henüz yok.